Uroczystość Narodzenia Pańskiego

      Możliwość komentowania Uroczystość Narodzenia Pańskiego została wyłączona

Boże Narodzenie, w języku liturgicznym Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest świętem stałym i przypada zawsze na 25 grudnia.Ewangelie nie podają dokładnej daty narodzin Chrystusa. Najstarszą wzmianką, o narodzeniu Jezusa w tym dniu jest komentarz do Księgi Daniela, historyka- Hipolita Rzymskiego z 204r. 25 grudnia jako datę urodzin Chrystusa podaje także historyk rzymski – Sekstus Juliusz Afrykański, w swojej Chronographiai z 221r. Święto to zaczęto uroczyście obchodzić w Kościele Zachodnim dopiero w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się w Imperium Romanum religią państwową.Boże Narodzenie to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Syn Boży przyjmuje z Dziewicy Maryi ludzką naturę i przychodzi ten świat w określonym miejscu i czasie. Zdumiewa fakt, że rodzi się w stajni i godzi się, by położono Go w żłobie. Jakże niezwykła to i niepojęta miłość Boga do nas, grzesznych ludzi. Bóg pragnie być utożsamiany z ubogimi i odrzuconymi. Największą odrazę w oczach Boga budzi grzech pychy, bo z niej rodzą się też inne grzechy. Święta te są tradycyjnie świętami rodzinnymi, świętami miłości, pokoju i przebaczenia. Prawo do obchodu tych świąt mają tylko ludzie, którzy uznają Jezusa za Syna Bożego, wierzą w Niego i kochają Go.Uroczystość Bożego Narodzenia poprzedza Wigilia, podczas, której dzielimy się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.Spożywamy wspólną wieczerzę i śpiewamy nasze polskie, najpiękniejsze kolędy. Wcześniej ubieramy choinkę. Drzewo iglaste symbolizuje witalność i odrodzenie. W starożytnej tradycji choinka symbolizowała drzewo rajskie, z którego owoc zerwała Ewa i podała do spożycia Adamowi.Niech to Boże Narodzenie będzie dla nas piękne i radosne. Nigdy, a szczególnie w czasie tych Świat nikt nie może być osamotniony i smutny. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, otwórzmy drzwi naszych domów dla biednych i tułaczy. Nowonarodzony Jezus Chrystus niech nam wszystkim błogosławi i obdarza wszelkim dobrem.