KANCELARIA

Kancelaria czynna:

Dzień powszedni: 8:00 – 10:00
Sobota: 18:30 – 19:30 (sprawy małżeńskie)
Niedziela: po każdej Mszy Świętej

 

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty, których przedstawienie jest wymagane:

 • Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona,nazwiska,adresy zamieszkania,rok urodzenia)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

 

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty, których przedstawienie jest wymagane:

 • Aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu i bierzmowania
 • Zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego ( ślub konkordatowy ) lub akt ślubu cywilnego
 • Przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem zapisania zapowiedzi, ustalenia daty i godziny ślubu.

 

Pochówek zmarłego

Dokumenty, których przedstawienie jest wymagane:

 • Akt zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów, jeśli zgon nastąpił poza parafią ( np.od kapelana szpitala)
 • Zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.