GRUPA FORMACYJNA

Wszystkich, którzy mają potrzebę rozwoju duchowego, pracy nad sobą, pogłębienia swojego życia modlitwy, zapraszamy na spotkania w drugie i czwarte piątki miesiąca, o godz. 19.00 do sali parafialnej. Podczas spotkań jest czas na modlitwę, formacje intelektualną oraz dyskusję, dzieleniem się własnymi doświadczeniami. Celem spotkania jest zmotywowanie się do podjęcia konkretnej pracy nad sobą, która jest istotą postępu duchowego. Spotkania trwają do 90 min. Przedział wiekowy 20-40 lat, w porywach do 50. Obecnie grupa składa się z 10 osób.