Jezu ufam Tobie

      Możliwość komentowania Jezu ufam Tobie została wyłączona

O godz. 15.00 w różnych zakątkach świata, w różnych językach z pokorą i ufnością wypowiadane są słowa modlitwy „miej Miłosierdzie dla nas i całego świata” / have Mercy on us and the whole World, habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt, abbi Misericordia di noi e del mondo intero…/….
W naszej parafii w każdą niedzielę o godz. 15.00 w kościele parafialnym a sezonie wiosenno-letnio-jesiennym w poszczególnych miejscowościach przy kapliczkach swoich patronów gromadzą się wierni, by wspólnie odmawiać koronkę. Modlący się koronką do Bożego Miłosierdzia odwołuje się do Tajemnicy, jak do źródła łask Bożych, mocy uzdrawiającej świat i poszczególne osoby „…miej miłosierdzie dla nas i całego świata”
Może i ty znajdziesz czas na wspólną modlitwę o godz. 15.00 w niedzielę lub na chwilę ciszy, by westchnąć do Miłosiernego: ja też Jezu ufam Tobie!
Jezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-15) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianSZORCE (2013-09-22) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-29) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-29) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-29) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-29) - ks. SebastianJezu ufam Tobie (2013-09-29) - ks. Sebastian