Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

      Możliwość komentowania Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego została wyłączona

Wigilia Paschalna kojarzy się z dwoma żywiołami: ogniemwoda.Obrzęd poświęcenia ognia, od którego zapala się Paschał – świecę symbolizującą obecność Chrystusa w kościele, ukazuję zwycięstwo światłości nad ciemnością. Woda, symbol chrztu, czyli sakramentu przejścia do nowego życia symbolizuje odrodzenie człowieka w Duchu Świętym. Oba te fakty liturgicznie w połączeniu z uroczystym Orędziem Wielkanocnym (łac. Exsultet) i całą historią zbawienia świadczą o wielkim planie Bożym w osobie Jezus Chrystusa i dzieła zmartwychwstania w Jego osobie. „Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.
A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga.Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.” – Exsultet Mszał RzymskiWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. WejdaWigilia Paschalna (2015-04-04) - Ł. A. Wejda