Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

      Możliwość komentowania Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej została wyłączona

Msza Wieczerzy Pańskiej otwiera obchody Świętego Triduum Paschalnego. Wspominamy dziś ustanowienie dwóch Sakramentów Świętych:

  • Eucharystii
  • Kapłaństwa

Nowe Przymierze między Bogiem a Jego Ludem upamiętniane jest w codziennym sprawowaniu Mszy Świętej. Tak więc kapłaństwo i Eucharystia są nierozerwalne. „To czyńcie na moją pamiątkę” jest nadal aktualne i realizowane aż po dzień dzisiejszy.