OGŁOSZENIE I KONTAKT TELEFONICZNY – 25.03.2020r.

      Możliwość komentowania OGŁOSZENIE I KONTAKT TELEFONICZNY – 25.03.2020r. została wyłączona

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Oznacza to, że może uczestniczyć tylko jedna osoba zamawiająca Msze św.

Nie oznacza to, że Msze św. i modlitwa nie jest zanoszona do Pana Boga. Odprawiane są codziennie o godz. 7.00 i godz. 17.00. W niedzielę tak jak zawsze 7.00, 9.30, 12.30. Msza św. z Bajek Starych o godz. 11.00 przeniesiona jest na 9.30 w kościele parafialnym. Bardzo prosimy o łączność duchową za pośrednictwem mediów. Zachowujcie w domach ma Mszy św. odpowiedni ubiór i wszystkie postawy liturgiczne tak jak byście byli w kościele.

 Sakramenty są sprawowane (spowiedź, chorych, chrzty), ale prosimy o wcześniejszy kontakt na numer parafialny. Sprawy kancelaryjne także na początku są załatwiane telefonicznie.

 

 TELEFON: 515 532 872

 

Msza św. z Bajek Starych o godz. 11.00 przeniesiona jest na 9.30 w kościele parafialnym.

 Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku