Zachęta ks. Proboszcza – 04.04.2020 r.

      Możliwość komentowania Zachęta ks. Proboszcza – 04.04.2020 r. została wyłączona

Odczuwamy brak modlitwy wspólnotowej, udziału we Mszy św. w kościele,  w nabożeństwach, w Drodze Krzyżowej. W tym roku nie spotkamy się na wspólnej Drodze Krzyżowej ulicami Trzciannego i Zucielca. Jednak możemy odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, idąc tą sama drogą, ale tylko prywatnie, tj stosując się do zaleceń rządowych. Wybieramy dogodny dzień i godzinę, zatrzymując się przy każdej stacji z rozważaniem i modlitwą. Idziemy po chodniku, zachowując  wszelkie środki ostrożności, łącząc „przyjemne z pożytecznym”. Możemy zakończyć modlitwą w kościele  lub przy krzyżu i przy kapliczce Matki Bożej.  Nie możemy być wspólnie w Świętym Wielkim Tygodniu, ale możemy tworzyć duchową wspólnotę modlącą się o ustanie PANDEMI, i wspierać lekarzy, ratowników, żołnierzy, policję ,rządzących –walczących z tą zarazą.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się spokojem i  wspólną celebracją w naszych kościołach

Który za nas cierpiał rany

                                                                 JEZU CHRYSTE   ZMIŁUJ SIĘ nad NAMI