XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2020r.

      Możliwość komentowania XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2020r. została wyłączona
  1. Dziś  w naszej parafii dzień Adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przed uroczystością odpustową św. Ap. Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. i adorację Najświętszego Sakramentu, aby jak najgłębiej , na wzór uczniów do Emaus przeżyć spotkanie z Chrystusem w spowiedzi, w  Słowie Bożym i w Komunii św. Do spowiedzi zapraszamy  dziś lub jutro , również tych którzy obchodzą I-sze Piątki miesiąca. /Adoracja – po każdej Mszy św, o 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończenie adoracji o 20.45 o 21.00-Apel Jasnogórski/. Jest to również Dzień Duchowego przygotowania do odpustu parafialnego.
  2. Jutro odpust parafialny- dzień szczególnych łask, które możemy otrzymać od Boga za przyczyną tak wspaniałych patronów, św. Apostołów Piotra i Pawła.. Porządek Mszy św. o godz. 7.00,   9.30,   12.30 i    17.00.  Po Mszy św. o godz. 9.30 procesja eucharystyczna – odpustowa, na którą zapraszamy dzieci z I-szej komunii św, bierzmowanych, scholę , harcerzy, strażaków i innych wiernych, nie tylko z parafii.
  3. Od wtorku do końca września nie będzie wieczornych Mszy św. z wyjątkiem sobót i I-szych piątków. /w tym tygodniu – w I-szy piątek Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i o 19.00- w ST Bajkach/
  4. Bóg zapłać  parafianom z  Krynicy  za posprzątanie w kościele, Bożenie Pogorzelskiej  za kwiaty, a Katarzynie Gutowskie za dekoracje kwiatowe. Na  sobotę  prosimy kolejną grupę z Krynicy do sprzątania.
  5. Nabożeństwa z pogrzebu:

+ Jadwiga Dziekońska,          Chojnowo, wt

+ Wiesław Dzieszuta.            Mejły,        śr

+Antoni Klepadło,                 N. Wieś,    pn

+Anna Bujnarowska,             Szorce,      śr

+Władysława Broniszewska, Szorce,     czw

+Bronisław Marciszewski,    Mroczki,   czw,sb

+Jerzy Dębkowski,                Krynica,    pt

+Kazimier Mankiewicz,        Zubole,     pt

+Mateusz Ostrowski,             B-stok,     sb

+Stanisław Gieńko, Krynica  23–31lipca, 7–21 sierp,2—18wrz 2021 r.