XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021r.

      Możliwość komentowania XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021r. została wyłączona
 1. Przypominki przyjmujemy po każdej mszy św. w dni powszednie w
  zakrystii, w niedziele przy bocznym wyjściu kościoła i w kancelarii.
  Zachęcamy do pisania swoich zmarłych na kartce w domu.
  św. Ambroży napisał” o tych, których kochaliśmy za życia , nie zapominajmy w modlitwie po
  śmierci”
 2. Trwają prace przy odnowieniu ołtarza MB. W przyszłą niedzielę ofiary na
  tacę będą przeznaczone na ten cel. Dzisiejsze ofiary są zbierane na misje.
  Irenie i Danielowi Kamińskim Bóg zapłąć za off. 1000 zł na remont ołtarza
  MB.
 3. Parafianom z Wojszek dziękujemy za posprzątanie w kościele , na sobotę
  prosimy pierwszą grupę z Maś.
 4. Nabożeństwa z pogrzebu
  +Antoni Mroczko, Mroczki, sb
  +Danuta Odyjewska, B-stok, sb
  +Jarosław Bielawiec Niewiarowo pn, pt,
  +Tadeusz Gutowski, N.Wieś śr,czw
  +Otylia Radzajewska, Niewiarowo pn, śr
  +Antoni Zieliński, Szorce wt
  +Grzegorz Frąckiewicz, N. W, pt
  +Krystyna Sadowska, N.W. wt
  +Bogdan Klepadło, Trzc 5–30 list. 1—31 grud 2022 r,
  2—29 stycz,1—17 lut.2023 r.
  +Teresa Bujnarowska, Szorce, . 6—30 grud 2022 r,
  3—31 stycz., 3—18 lut.2023 r + Jan Piechowski,Trzc. 8—29 grud. 2022 r, 1—29 stycznia 2023 r
  3–28 lutego,2023 r, 1—30 marca 2023 r
 5. Zwracamy się z serdeczną prośbą o segregację odpadów na naszym
  cmentarzu . Wszelkie rośliny, trawy, czy żywe kwiaty bez ozdób możemy
  wkładać do worków i składać obok pojemnika. Nie wyrzucamy do
  pojemnika worków zapełnionych trawą, mchem lub liśćmi. Są to odpady
  rozkładalne, które zawyżają koszty wywozu śmieci. Zachęcamy do
  kupowania kwiatów, wieńców naturalnych. Liczymy na zrozumienie.