XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2022 r.

Dziś XXX niedziela zwykła w roku kościelnym. Obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszają im pomoc w trudzie… Read more »

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2022 r.

Dziś XXVI niedziela zwykła w roku liturgicznym. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i pomocy w nowych środowiskach…. Read more »