Wspólnoty

RADA PARAFIALNA
Na terenie parafii powołana jest prężnie działająca rada. Każda miejscowość parafii ma swego przedstawiciela- „komitetowego”. Wszystkie większe prace, które planuje się w parafii są omawiane na zebraniu Rady Parafialnej. Na nich zapadają też główne decyzje dotyczące spraw materialnych parafii.

CHÓR PARAFIALNY
Na terenie trzciańskiej parafii, w obecnej chwili, działa tylko jedna sekcja chóralna. Członkowie stanowią piętnastoosobową grupę mieszaną, prowadzoną przez pana Andrzeja Kamińskiego, który jest jednocześnie organistą w naszym kościele.

MINISTRANCI
Służbę liturgiczną w parafii pełni brać ministrancka. Zbiórki ministranckie prowadzone są regularnie w poniedziałki o godzinie 16:00. Ministranci posiadają także grafik dyżurów. W każdym roku prowadzony jest konkurs na najaktywniejszego ministranta.

LEKTORZY
Odwiedzający parafię trzciańską goście podkreślają, że tutejsi wierni pięknie modlą się w kościele biorąc czynny udział poprzez głośny śpiew i chóralne odpowiedzi na wezwania celebransa. W każdą niedzielę i święta, a niekiedy i w dni powszednie swoją szczególną posługę spełniają lektorzy i psałterzyści. Przygotowują oni apele jasnogórskie, które odbywają się w kościele w święta maryjne. Ponadto organizują spotkania towarzysko-rekreacyjne, m. in. wycieczki rowerowe, ogniska.