Niedziela Palmowa – Droga Krzyżowa

      Możliwość komentowania Niedziela Palmowa – Droga Krzyżowa została wyłączona

CZEŚĆ I – procesja z palmami
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczyna uroczysta procesja z palmami w Niedzielę Palmową. W naszej wspólnocie miała ona miejsce podczas nabożeństwa Mszy Świętej o godz. 9:30, której przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Skorulski. Na wstępie pozdrowił wiernych po czym został odczytany fragment ewangelii dotyczący trymfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, a następnie celebrans dokonał poświęcenia palm wielkanocnych, które wierni przynieśli ze sobą do kocioła.
Wejściu do świątyni wiernym towarzyszył hymn na część Syna Bożego „Chrystus wodzem, Chrystus królem…”. W liturgii słowa przytoczony został fragment ewangelii – pasji Jezusa Chrystusa wg. św. Mateusza.
Liturgia Eucharystyczna przebiegała zgodnie z kanonem uwzględniając specyfikę dnia Niedzieli Palmowej. Na koniec nabożeństwa ks. proboszcz zachęcił wszystkich zebranych w świątyni do uczestnictwa w wieczornym nabożeństwie drogi krzyżowej ulicami naszych miejścowości.
CZĘŚĆ II – DROGA KRZYŻOWA
Od kilku lat tradycją dnia Niedzieli Palmowej jest droga krzyżowa ulicami naszych miejscowości. Około godz. 17:45, tuż po zakończeniu Mszy Świętej wieczornej rozpoczęło się owe nabożeństwo. Na miejsce przybyła znaczna część wierny mieszkających na codzień na terenie parafii.
Tradycją tegoż nabożeństwa jest fakt przekazywania drzewa krzyża przedstawicielom kolejnych miejscowości. W tym roku porządek był następujący:
stacja I: stacja II :stacja III stacja IV :stacja V: Zubolestacja VI: stacja VII:stacja VIII: stacja IX:stacja X:stacja XI: stacja XII: stacja XIIINa zakończenie ks. proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa i tak wkroczyliśmy w pełnię obchodów Wielkiego Tygodnia.Droga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja I ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między I i II stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między I i II stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między I i II stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między I i II stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między III i IV stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja IV ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja VI ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja IV - rozważania ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między VI i VII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między VI i VII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja VII ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między VII i VIII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między VII i VIII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja VIII ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między VIII i IX stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja IX - rozważania ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między IX i X stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja X - rozważania ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między XI i XII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, odcinek między XI i XII stacją - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca ( Stacja XII ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja XII - rozważania ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca (Stacja XII - rozważania ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca ( Stacja XIII ) - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, powrót do kościoła - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. WejdaDroga krzyżowa ulicami Trzciannego i Zucielca, dziedziniec kościoła - Niedziela Palmowa (2011-04-17) - Ł. A. Wejda