Materiały do strony.

      Możliwość komentowania Materiały do strony. została wyłączona

Zwracam się ze szczególną prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy są w posiadaniu jakichkolwiek informacji o przeszłości parafii. Można również przesyłać komentarz bądź autorskie refleksje na temat tradycji chrześcijańskich związanych ze świętami w roku liturgicznym. Chodzi głownie o : Zdjęcia z jubileuszu 500 – lecia parafii,Informację w formie krótkich historii (4-5 zdań) na temat : „Jak powstawały kapliczki?”Do RŻR o informacje o was, czyli: skąd się wzięła tradycja i jak jest podtrzymywana?w jakich miejscowościach działacie?jak kultywowana jest tradycja?Prosiłbym o pomoc przy redagowaniu not biograficznych naszych patronów, przy czym nie chodzi mi tu o przepisanie ich z jakiejś publikacji, gdyż obowiązują nas prawa autorskieMieszkańców Starych Bajek o pomoc w zredagowaniu noty historycznej dotyczącej historii powstania kościoła w Starych BajkachMinistrantów jak również obu schole proszę o zaproponowanie terminu spotkania w celu zrobienia sobie kilku pamiątkowych zdjęć.Wszystkich, o wyrażanie opinii i zgłaszanie potrzeb, pomysłów jak ubogacić serwis internetowy. Prosiłbym również o propagowanie informacji o jej istnieniu wewnątrz i na zewnątrz parafii lub ewentualną pomoc w tych działaniach.
Wszystkim, którzy wyrażają chęć jakiejkolwiek pomocy składam serdeczne Bóg zapłać.
Informacje prosiłbym wysyłać na mój adres kontaktowy administrator@parafiatrzcianne.pl bądź kontaktować się z kapłanami pracującymi w parafii.