Rekolekcje adwentowe – podsumowanie

      Możliwość komentowania Rekolekcje adwentowe – podsumowanie została wyłączona

W niedzielę 11.12.2011 rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił w naszej wspólnocie parafialnej ks. prałat Andrzej Horaczy – proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie. Warto wiedzieć ,że określenie „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego słowa recolere i znaczy – zbierać na nowo, powtórnie. Mieliśmy w tym świętym czasie ćwiczeń duchowych, zbierać energię ducha, by od nowa, z nowymi siłami pełnić nasze codzienne obowiązki i stawać się doskonalszymi wyznawcami Jezusa Chrystusa .Zadaniem każdego chrześcijanina, wynikającym z sakramentu chrztu i bierzmowania jest naśladowanie naszego Zbawiciela w każdej sytuacji. Każdy z nas ma dążyć do osiągnięcia stanu świętości, bo tylko świętość otwiera nam drogę do zbawienia, czyli ostatecznego zjednoczenia z Bogiem.Ks. rekolekcjonista podzielił swoje konferencje na trzy grupy tematyczne: Otwarcie się na Boga. Powinniśmy otwierać się na Boga każdego dnia. Nie wolno nam odkładać tego na czas nieokreślony. Otwierać się na Boga, to zapraszać Go do naszych serc i umysłów, to żyć w łasce uświęcającej.Boże Miłosierdzie. Miłosierdzie to miłość + przebaczenie. Każdy chrześcijanin korzystając z Bożego Miłosierdzia, ma obowiązek okazywać miłosierdzie swoim bliźnim. Nie możemy pielęgnować urazów i żyć chęcią zemsty-taka postawa nie może podobać się Bogu, który jest Miłością.Przebaczenie. Musimy przebaczać, chociaż to kosztuje. Nasze przebaczenie bliźnim jest warunkiem uzyskania Bożego przebaczenia naszych grzechów. Bez przebaczenia nie możemy osiągnąć Królestwa Niebieskiego.Oby te rekolekcje adwentowe pomogły nam stać się nowym, nieskalanym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, które „umiera” dla grzechu, a rodzi się dla Królestwa Bożego, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni.