Słowo na Wielki Post

      Możliwość komentowania Słowo na Wielki Post została wyłączona

Od Środy Popielcowej weszliśmy wraz z całym Kościołem w okres Wielkiego Postu. Nadstawiając nasze głowy na posypanie popiołem usłyszeliśmy słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz3,17-19). Słowa te wyrażają prawdę ,że jako ludzie zmierzamy do śmierci, po której nasze ciała obracają się w proch. Jesteśmy więc istotami słabymi, całkowicie zależnymi od Boga. W tym świętym czasie Wielkiego Postu mamy tę prawdę zakodować w naszych umysłach na stałe. Potrzebujemy nawrócenia, zerwaniem z grzechem. Mamy skończyć z rozwiązłością, nieczystością, z pychą, szukaniem własnej korzyści kosztem innych, nienawiścią, pijaństwem, bowiem tymi grzechami najmocniej Boga obrażamy. Pracujmy nad sobą, nad swoimi wadami i słabościami, to nasze chrześcijańskie zadanie i nie możemy się od niego wymówić. Głupią rzeczą jest przeżyć Wielki Post w grzechu, przystępując do spowiedzi dopiero przed Wielkanocą.Powinniśmy zacząć ten okres powrotu do Boga od sakramentu pojednania, aby z czystą duszą pokutować za nasze grzechy, wspierając się w tym procesie Komunią świętą. Tylko w ten sposób postępując możemy liczyć na pomoc Bożą w walce z naszymi niedoskonałościami.Więcej czasu poświęćmy na modlitwę osobistą. Weźmy do ręki Pismo Święte, czytajmy je, uczmy się go. Tam są przecież odpowiedzi na wszystkie nasze problemy. Szczególną plagą w naszej parafii jest pijaństwo, także wśród nieletnich. Warto zerwać z tym zgubnym nałogiem. W rodzinach niech będzie praktykowana wspólna modlitwa: różaniec,koronka,droga krzyżowa,śpiew „Gorzkich żali”.Przeżyjmy ten święty czas Wielkiego Postu mądrze, nie zmarnujmy go! Niech on wyda w nas dobre owoce nawrócenia. Żyjmy mądrze, bo czas jest krótki!Trzeba pokutować, trzeba dążyć do zgody, póki jeszcze możemy korzystać z Bożego Miłosierdzia. Wierzmy w Ewangelię, bo bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się! Por.(Mk1,15).Czy uczyniłeś już postanowienie wielkopostne? Jaka jest moja wada główna, (wady główne), nad czym mam szczególnie pracować?