Rozpoczynamy naukę

      Możliwość komentowania Rozpoczynamy naukę została wyłączona

Nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej parafii rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą której przewodniczył ks. Jacek Ingielewicz, nowy prefekt w naszej szkole. Na Eucharystię przybyło grono pedagogiczne, rodzice oraz nasza kochana młodzież i dzieci. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ufamy że owoce tej modlitwy ubogacą nas samych, naszą społeczność lokalną i pomogą w pracy nauczycielom a uczniom w nauce. Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJMsza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2013 (2013-09-01) - x.IJ