WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019r.

      Możliwość komentowania WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019r. została wyłączona

CIEMNICA

Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca liturgii Wieczerzy Pańskiej do początku liturgii Męki Pańskiej, w Polsce powszechnie nazywane „ciemnicą”, to tzw. „ołtarz wystawienia”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii.

Po Komunii świętej w Wielki Czwartek następuje przeniesienie Pana Jezusa do przygotowanego przedtem tabernakulum znajdującego się w miejscu zwanym Ciemnicą. To symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Podczas procesji przeniesienia używa się kołatek i śpiewa hymn Sław Języku Tajemnicę. Przy ciemnicy do późnych godzin wieczornych trwa adoracja Najświętszego Sakramentu na którą serdecznie zapraszamy także i w dzień.

Pragniemy podziękować następującym osobom i grupom za pomoc w przygotowaniu CIEMNICY I GROBU PAŃSKIEGO:

Ks. Grzegorzowi, Katarzynie Gutowskiej, panu kościelnemu Janowi Piechowskiemu, Kołom Gospodyń Wiejskich z Krynic, a także z  Szorc i Niewiarowa , Dorocie Dąbrowskiej, Jarosławowi Wilczewskiemu i synowi Karolowi, Andrzejowi Zalewskiemu, Teresie i Mieczysławowi Kirejczykom,  Magdalenie i Antoniemu Janickim wraz z córką Klarą, Teresie i Markowi Szydłowskim,  Janowi Rzędzianowi, Kazimierzowi Wiszowatemu, Wojciechowi Rynkiewiczowi, oraz wszystkim co przyczynili się w jakiejkolwiek pomocy a szczególnie także parafianom z Zabłudowa, gdzie ks. Grzegorz wcześniej posługiwał: pani Halinie za trawę, pani Gosi za drzewka, oraz za tulipany.

Zdjęcia