NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 28.03.2021r.

      Możliwość komentowania NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 28.03.2021r. została wyłączona

Dziś wkraczamy w Wielki Tydzień.  

   Nabożeństwo w W. Czwartek i w W. Piątek rozpocznie się o    godz. 18.00 a  w W.Sobotę o godz. 19.00

Mając na względzie duchowe dobro oraz zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w czasie pandemii w W. Czwartek nie będzie obrzędu umycia  nóg, w piątek adoracja krzyża tylko przez przyklękniecie lub skłon przed krzyżem, święcenie pokarmów w sobotę o godz. 12.00 i 15.00 poza kościołem, wokół chodnika dookoła kościoła, na wsi od godz. 9.00 na zewnątrz przy kapliczkach patronów.

Na zewnątrz kościoła zostały rozstawione miejsca do siedzenia, ponieważ w obecnej sytuacji ilość miejsc w kościele jest ograniczona. Można uczestniczyć w nabożeństwach przed kościołem, zachowując zalecaną odległość od siebie.

  W I-szy dzień świąt – rezurekcja o godz. 6.00, a następne msze św. o godz. 8.00,     w ST. Bajkach o godz. 9.15,

10.30 i dodatkowa msza św. o godz. 11.30.W II –gi dz. Świąt. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 w ST. Bajkach, 12.30 i   17.00    W  W.czw. w W. Sb. słuchamy spowiedzi 15 min  przed rozpoczęciem nabożeństwa.

2. Zatroszczmy się o przyozdobienie krzyży i kapliczek.

   W tym roku nie spotkamy się na wspólnej Drodze Krzyżowej ulicami Trzciannego i Zucielca. Jednak możemy odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, idąc tą sama drogą, ale tylko prywatnie, tj stosując się do zaleceń rządowych. Wybieramy dogodny dzień i godzinę, zatrzymując się przy każdej stacji z rozważaniem i modlitwą. Idziemy po chodniku, zachowując  wszelkie środki ostrożności, łącząc „przyjemne z pożytecznym”. modląc się w osobistych intencjach i o ustanie PANDEMI,  wspierając lekarzy, ratowników, żołnierzy, policję ,rządzących –walczących z tą zarazą. Możemy zakończyć modlitwą w kościele  lub przy krzyżu i przy kapliczce Matki Bożej.  Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się spokojem i  normalnością.

3. Bóg zapłać parafianom z Zucielca za posprzątanie w kościele , w czwartek  prosimy kolejna grupę .a Różom Żywego. Różańca. za ofiary na dekoracje, kwiaty do Grobu Pańskiego i naszego kościoła.

4. Nabożeństwo z pogrzebu:

       + Helena Rutkowska,         Niewiarowo,      śr

        + Alicja Klepadło,               N. Wieś,            pn,

        +Gabriela  Hermanowska,  Chojnowo,         pn,wt,,śr

        +Wacław Mocarski,            Boguszki,          wt

+Łucja Rafałko, Niewiarowo, 14—27maja,2—25 czerwca, 2—21 lip. 2022r      

 +Henryk Pogorzelski, Trzc.,     9—28maja, 1—22 czerwca, 1—22 lip. 2022r