Uroczystość I Komunii Świętej

      Możliwość komentowania Uroczystość I Komunii Świętej została wyłączona

Miesiąc maj przynosi ze sobą uroczystości związane z naszymi najmłodszymi braćmi i siostrami. Jedną z nich jest niewątpliwie I Komunia święta, która w naszej wspólnocie miała miejsce 8 maja 2011 o godzinie 9:30. Zgromadzononych, odświętnie ubranych ośmiolatków oraz ich rodziców i zaproszonych gości przywitali ks. Mirosław Karnacewicz – celebrans oraz ks. proboszcz Kazimierz Skorulski. W słowach powitalnych było wiele ciepła i życzliwości, po czym rodzice błogosławili swoje pociechy a celebrans pokropił tłum wodą święconą.Nasi bohaterowie dnia wchodzili w sposób wręcz teatralny. Wszystko było przygotowane na próbach i dopięte na ostatni guzik.Stres towarzyszący uroczystości starał się w ograniczać ks. Mirosław, który specjalnie na ten dzień przygotował ujmującą homilię.W trakcie Mszy Świętej dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się wszystkiego co złe i potwierdzając jednogłośnie wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. W kościele rozbłysła mnogość świec.W skład darów ofiarnych przyniesionych do ołtarz wchodził chleb w dwóch rodzajach, wino, grona oraz podziękowania .Najważniejszym momentem było przyjęcie Pana Jezusa do swego serca po raz pierwszy. Dzieci czekały na to całe osiem lat a niejednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku. Po zakończeniu obrzędu był czas na podziękowania ze strony dzieci i ich rodziców. Kapłanów obdarowano ciepłym słowem oraz wiązankami kwiatów.Po zakończeniu Mszy Świętej dzieci otrzymały symboliczny bochen świeżego chleba aby się nim połamać w domu z rodzicami, rodzicami chrzestnymi , goścmi.